Home Authors Posts by Nguy?n H?u Th?ng

Nguy?n H?u Th?ng

23 POSTS 0 COMMENTS
Mình là Nguy?n H?u Th?ng, n?m nay mình 26 tu?i và mình ??n t? Hà N?i. Châm ngôn s?ng c?a mình là “??ng nào thì b?n c?ng ph?i ngh?, vì v?y sao không ngh? l?n luôn?”